Presentations

Invited keynotes:

 

Panels organized:

 

Papers given at international conferences:

 

Local conferences (Poland)

 • 7-8.06.2016, Poznań (Poland), III Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego [3rd conference of Polish Higher Education Researchers], organized by Center for Public Policy, Adam Mickiewicz University, paper presented: Edukacja liberalna w Europie: naiwne pytania [A naive look at European Liberal Education] – see Prezi (in Polish).
 • 21.05.2015, Poznań, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja: wczoraj, dziś, jutro”, pt. „Cel – zapomniany fundament edukacji”, organizowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, tytuł wygłoszonego referatu: „Humanistyka stosowana? W stronę przełomu pragmatycznego w szkolnictwie wyższym”.
 • 12-13.05.2015, Łódź, ogólnopolska konferencja naukowa „Granice dyscyplinarne kształcenia akademickiego – wiarygodność w relacjach międzyludzkich”, organizowana przez Katedrę Badań Edukacyjnych UŁ, tytuł wygłoszonego referatu:„Kolegia Sztuk Wyzwolonych jako wiarygodny model interdyscyplinarnej dydaktyki i badań”.
 • 6-8.05.2015, Katowice, „Wiedza Niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości”, ogólnopolska konferencja naukowa Studentów i Absolwentów studiów międzyobszarowych, organizowana przez Indywidualne Studia Międzyobszarowe UŚ, tytuł wygłoszonego referatu: „Troglodyci na studiach międzyobszarowych? Demografia, promocja i społeczna odpowiedzialność uniwersytetu”.
 • 16-17.05.2014, Warszawa – ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Nuda akademicko – akademicko o nudzie”, organizowana przez Instytut Socjologii UW, tytuł wygłoszonego referatu:„Prowincja akademicka – remedium na akademicką nudę? Przykład ECLA Berlin”.
 • 15.05.2014, Poznań – „Dziedzictwo Kulturowe: wczoraj, dziś, jutro”, IV ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, tytuł wygłoszonego referatu:„Tocqueville o roli lektury literatury antycznej w demokracji”.
 • 25-26.04.2014, Warszawa – I Kongres Doktorantów „MODA SOCJOLOGA”: „Tendencje badawcze wśród doktorantów socjologii i ich wpływ na rozwój dyscypliny”, organizowany przez Instytut Socjologii UW, tytuł wygłoszonego referatu:„Modna troska o szkolnictwo wyższe. Naukowy i demokratyczny dyskurs kształcenia ogólnego”.
 • 20-23.11.2013, Kraków – Kongres Dydaktyki Polonistycznej, „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”, organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego; sesja doktorantów: „Być albo nie być humanistą – współczesne dylematy kształcenia polonistycznego”, tytuł wygłoszonego referatu: „Kanon literacki a liberal education: społeczny sens pewnej debaty”.
 • 18-20.10.2013, Łódź – jesienny obóz naukowy Collegium Invisibile, tytuł wystąpienia:„Edukacja liberalna po polsku”.
 • 27.05.2013, Poznań, „Innowacje edukacyjne: wczoraj, dziś, jutro”, III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, tytuł wygłoszonego referatu: Liberal education. Tradycyjna? Nowatorska?”
 • 16.05.2013, Kielnarowa, „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu”, V Ogólnopolska Studencka Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, tytuł wygłoszonego referatu: „Umasowienie czy demokratyzacja? Rosnąca liczba studentów w Polsce a tradycja liberal arts”.
 • 16-17.05.2012, Katowice, „MISHUS, mamy problem! AUTONOMIE (śląska i inne)”,ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 15-lecia MISH UŚ, tytuł wygłoszonego referatu: „Autonomia uniwersytetu: komu, na co i po co?”.
 • 25-26.02.2012, Kraków, „Cóż po uniwersytecie w czasach marnych – Tożsamość uniwersytetu w sytuacji cywilizacyjnych przemian” ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, tytuł wygłoszonego referatu:„Polskie kryzysy edukacji między wschodem i zachodem”. 
 • 4-5.11.2011, Kraków, „Twórca-Dzieło-Badacz”, ogólnopolska konferencja naukowa organizowana na 10-lecie MISH UJ, tytuł wygłoszonego referatu: „Pod światło. Przejrzeć Jonathana Littella”.
 • 21-22.10.2011, Łódź, obóz jesienny Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, tytuł wygłoszonego referatu: „Zasłona mai u Nietzschego, Gide’a i Hessego”.
 • 13-15.04.2011Warszawa, „Widzialne/Niewidzialne, Słyszalne/Niesłyszalne”, ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Kultury Polskiej UW, tytuł wygłoszonego referatu: „Magnetyczny Jąkała. Thomasa Manna zmagania z niewypowiadalnym”. 
 • 4-6.04.2011Kraków„Przemiany Metajęzyka. Polonistyka wobec doświadczenia ponowoczesności”, ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Wydział Polonistyki UJ, tytuł wygłoszonego referatu: „Eurypides, Tarantino i femmes fatales.
 • 5-6.03.2010Kraków, „Poznajmy się. Polska socjologia wczoraj i dziś” ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez KN Studentów Socjologii AGH, tytuł wygłoszonego referatu: „Simmlowskie inspiracje w socjologii wiedzy Ludwika Flecka”.
 • 12-13.02.2010, Kraków, „Nauka – ludzka rzecz. Pozamerytoryczne determinanty rozwoju nauk empirycznych”, ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez KN Studentów Psychologii UJ, tytuł wygłoszonego referatu: „Praktyka systemu nauki od strony studenta sportretowana. Czy można dzisiaj studiować na poważnie i co z tego wyniknie?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *