Publications

Here’s a one-stop, chronological and up-to-date list of what I have published in various places, with links to full-texts.

 

in English:

– journal articles –

Kontowski, D. & Leitsberger, M., 2018. Hospitable universities and integration of refugees: First responses from Austria and Poland. European Educational Research Journal, 17(2) pp.248–270.

Kontowski, D. (2016) ‘On the verge of liberal arts education: the case of MISH in PolandWorking Papers in Higher Education Studies, 2(1), pp. 58–94.

Kontowski, D. (2016) ‘The Paradox of “Practical Liberal Arts”. Lessons from the Wagner College Case for Liberal (Arts) Education in Eastern EuropeVoprosy obrazovaniya / Educational Studies (Moscow), (3), pp. 80–109.

Forthcoming:

Kontowski, D., 2017. Notes on liberal (arts) education discourse. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 1(9).

 

– book chapters –

Kontowski, D. & Kretz, D., 2017. Liberal Education under Financial Pressure: The Case of Private German Universities. In R. Deem & H. Eggins, eds. The University as a Critical Institution?. Rotterdam – Boston – Taipei: Sense Publishers, pp. 111–133.

Kontowski, D. (2016) ‘Recession in Polish Liberal Arts? Shifting Priorities of Students at the MISH, University of Warsaw and their Consequences for the Institution’, in Fazlagić, J. and Erkol, A. (eds) Images of Intellectual Capital. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 88–99.

Forthcoming:

Kontowski, D., 2017. Emerging alternative designs for higher education: Liberal arts initiatives in Europe. In S. Writght & R. W. B. Lund, eds. University Futures. Critical perspectives, alternative designs. Oxford: Berghahn Books.

Kontowski, D., 2018. The concept of liberal education in Europe; two traditions and a way forward. In J. Huisman & M. Tight, eds. Theory and Method in Higher Education Research. Emerald Group Publishing Limited.

– other –


 

in Polish

– book chapters –

 1. Kontowski, D., 2016. Zbawienie poprzez interdyscyplinarność? Pedagogiczna wiarygodność edukacji liberalnej [Salvation through interdisciplinarity? : Pedagogical credence of liberal education]. In J. Piekarski & D. Urbaniak-Zając, eds. Akademicka wiarygodność. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Kontowski, D., Kretz, D., Leitsberger, M., Swatek Aleksandra M., Dobre praktyki w obsadzaniu stanowiska akademickich na zagranicznych uczelniach [Good practices in faculty hiring: international insights] [in:] R. Pawłowski & D. Rafalska, (eds.) Otwarte i uczciwe konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich – reguła czy wyjątek? [“Watchdog.edu.pl” #5]. ISBN 978-83-931991-9-8. Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa 2016, pp. 63-97.
 3. Znudzone Igreki, refleksyjne ePortfolio i sieciująca indywidualizacja:  Dlaczego potrzebujemy cyfrowej rewolucji w dydaktyce? [Bored Milennials, reflexive ePortfolio & networked individualism: Why do we need a digital revolution in didactics?] [in:] “Człowiek w sytuacji granicznej – pedagogiczne interpretacje”, ed. S. Jaronowska, Warszawa 2015, p. 428-445.
 4. Tocqueville o roli literatury antycznej w demokracji [Tocqueville on the role of classical literature in democracy] [in:] Dziedzictwo kulturowe. Edukacja. Historia. Dziedzictwo regionalne. Muzyka, literatura, sztuka i media, ed. K. Ratajczak, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR), http://hdl.handle.net/10593/14425, Poznań 2015, p. 21-37.
 5. Kanon literacki a liberal education: społeczny sens pewnej debaty [Literary canon and liberal education: the social implications of a debate] [in:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, eds. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz i R. Przybylska, t. 1, ISBN 97883-242-2618-4, Kraków 2014, p. 399-408.
 6. Liberal education. Tradycyjna? Nowatorska? [Liberal education: traditional? innovative?] [in:] Innowacje edukacyjne: wczoraj, dziś, jutro, ed. K. Ratajczak, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR), http://hdl.handle.net/10593/11341, Poznań 2014, p. 23-28.
 7. 1919 i 9/11. Dwa istotne momenty dla kursów »Cywilizacji Zachodu« [1919 and 9/11. Two important moments for »Western Culture« courses] [in:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, „Edukacja XXI wieku”, eds. E. Ślachcińska, H. Marek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, t. III, Poznań 2014, ISBN 978-83-61304-84-5, ISSN 2084-9001, p. 435-442.
 8. Kto zatrudni humanistów? [Who will hire the humanities graduates?] [in:] Rynek pracy dla nas!, ed. Dominika Rafalska, Fundusz Pomocy Studentom, ISBN 978-83-931991-3-6, Warszawa 2013, p. 65-72 .
 9. Biorąc umysły poważnie. Zrównoważony rozwój a studia uniwersyteckie [Taking minds seriously. Sustainable development and higher education] [in:] Debiut Naukowy 2011 – zrównoważony rozwój, eds. Teresa Jemczura, Henryk Kretek, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ISBN 978-83-60730-60-7, Racibórz 2012, p. 111-118.
 10. Wkuwanie przemija, myślenie zostaje [Cramming pass, thinking last] [in:] Studia dla nas! Studenci i doktoranci o zmianie metod i celu kształcenia, ed. Dominika Rafalska, Fundusz Pomocy Studentom, ISBN 978-83-931991-2-9, Warszawa 2012, p. 57-62.
 11. Simmlowskie inspiracje w teorii nauki Ludwiga Flecka [Simmelian inspirations in Ludwig Fleck’s theory of science] [in:] Poznajmy się! Polska socjologia wczoraj i dziś, eds. Kamil Łuczaj, Karol Kaczorowski, Wydawnictwa AGH, ISBN 978-83-7464-404-4, Kraków 2011, p. 9-16.

Coming soon:

 • Kontowski, D., 2017. Co niszczy studia międzyobszarowe w Polsce? Fałszywe wyjaśnienia i poczucie wyższości. [The enemies of inter-area studies in Poland: false explanations and a sense of superiority] In P. Bogalecki & R. Koziołek, eds. Wiedza niezdyscyplinowana – meandry międzyobszarowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

– journal articles –

 1. Kontowski, D., 2016. Wariacja na temat: MISH a edukacja liberalna. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(47), 87–120.

 2. M. Bucholc, D. Kontowski, “Wyzwolić czy zliberalizować? Dylematy kształcenia inteligencji” [Free or liberate? Dillemmas of educating intelligentsia] [in:] “Kultura Współczesna” 4(88)/2015, Warszawa 2015, ISSN 1230-4808, 37-50.
 3. Zmiany – postulaty i życzenia (Diamentowy Grant) [Proposed changes to Diamentowy Grant] [in:] “StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” 1(4)/2015, Warszawa 12.2015, ISSN 2299-3088, p.16-18.
 4. Temat pozornie prosty [Ostensibly easy topic] [in:] “Kultura i społeczeństwo” 1/2015, Warszawa 2015, ISSN: 0023-5172, p. 203-211.
 5. Własnym głosem: Rady Edukacyjne jako część amerykańskiego samorządu lokalnego [In one’s own voice: School boards as part of American local government] [in:] „Maska. Magazyn antropologiczno – społeczno – kulturowy” 23/2014, Kraków 10.2014, ISSN 1898-5947, p. 144-154.
 6. Umasowienie czy demokratyzacja? Rosnąca liczba studentów w Polsce a tradycja liberal arts education [Massification or democratization? Growing students population in Poland and the liberal arts tradition] [in:] “TH!NK Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe”, wydawane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Nr 4 (16) 2013, Rzeszów 2013, ISSN 2082-1107, p. 69-82.
 7. Close reading a teoria [Close reading and theory] [in:] “Spectrum” 07/2013, Forum Obywatelskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ISSN 2084-0217, p. 13-18.
 8. Gdzie leży ojczyzna Indoeuropejczyków? [Where do the Indo-Europeans come from?] [in:] „Loża Wschodu. Pismo orientalistyczno-afrykanistyczne” 1(2)/2012, Warszawa 12.2012, ISSN 2083-3687, p. 80-91.
 9. Pod światło. Przejrzeć Jonathana Littella [Against the light. Looking through Jonathan Littell] [in:]„Maska. Magazyn antropologiczno – społeczno – kulturowy” 12/2011,  Kraków 12.2011, ISSN 1898-5947, p. 104-112.
 10. Prorok Peeperkorn w świetle socjologii Georga Simmla [Peeperkorn the Prophet in light of Georg Simmel sociology] [in:] „Mishellanea” 10(14)/2011, Warszawa 10.2011, ISSN 1640-3916, p. 118-135.
 11. Muza z koma. Infernalna dominacja [Music from mobile. The infernal domination] [in:] „Mishellanea” 7/2010, Warszawa 2010, ISSN 1640-3916, p. 62-67.
 12. Gra o miejsce Magi w świecie [Playing with Maga][in:] „Mishellanea” 6/2009, Warszawa 2009, ISSN 1640-3916, p. 95-105.

 

– other work (opinion pieces, interviews, essays)–

 1. Kontowski, D. (2016) „Ustawa 2 : 0 Wizja”, Pressje, 45, ss. 48–53.
 2. Altbach, P.G. & Kontowski, D., 2015. Pospolitość akademii. Z Philipem G. Altbachem rozmawia Daniel Kontowski [Academia is nothing fancy. An interview with Philip G. Altbach]. ResPublica Nowa, 4, pp. 88–96.

 3. „Studia dla wybitnych”. Niedoszłe samobójstwo czy zmarnowana szansa? [“Studies for the excellent ones” – a lost opportunity or suicide interrupted?] [in:] Kultura Liberalna, 29.01.2016.

 4. Uchodźcy na polskie studia? Tak, ale… [Refugees at Polish universities? Yes, but…] [w:] Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna, 6.01.2016.
 5. O spacerze i przemianach chodzenia. Simmlowska impresja [On transformations of walking. Simmelian impression] [in:] ResPublica Nowa 7/2009, ISSN: 1230-2155, Warszawa 2009, p. 94-99.

 

Don’t miss new stuff coming!
Follow me on Academia.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *